1. Hva er en automatisk strømmåler?
  En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender kundens strømforbruk til nettselskapet automatisk, slik at kunden slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren kunden har i dag. 
   
 2. Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?
  Måleren registrerer kundens strømforbruk hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos kunden slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis kunden ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Kunden bestemmer selv han/hun ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 
   
 3. Hvem får ny automatisk strømmåler?
  Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. 
   
 4. Hvorfor får jeg ny strømmåler?
  Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres. 
   
 5. Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?
  Det er myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.
   
 6. Når får jeg ny automatisk strømmåler?
  Nettkundene får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Slik planen er foreløpig, kan installasjon av de første strømmålerne i Nord-Trøndelag starte løpet av første halvår 2017. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene vil foreligge på et senere tidspunkt. Kundene får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren.
   
 7. Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?
  Kunden får informasjon fra nettselskapet i god tid før måleren skal byttes. Det eneste kunden må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.
   
 8. Må jeg bytte måler?
  Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for kunden.
   
 9. Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?
  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 
   
 10. Kan jeg stole på at den nye måleren viser riktig forbruk?
  Ja, de digitale strømmålerne er mer nøyaktige enn de gamle, mekaniske målerne. Erfaringene har vist at mekaniske med dreieskive kan gå tregere med årene. Målere med dreieskive ble montert fram til rundt år 2000, det betyr at målere eldre enn det, kan ha begynt å saktne farten noe.
   
 11. Hva gjør jeg om de nye strømmåleren viser høyere forbruk enn før?
  Økt strømforbruk etter målerbytte kan skyldes flere forhold. Er ikke måleren avlest systematisk de siste årene, kan forbruket være stipulert for lavt og kunden er derfor også fakturert for et for lavt forbruk. Det kan også skyldes at den gamle måleren har vist for lavt forbruk, særlig dersom den gamle måleren var en mekanisk måler med dreieskive. Disse går erfaringsmessig litt saktere og måler dermed lavere forbruk etter hvert som de blir eldre.

  Opplever du vesentlig økning i strømforbruket etter å ha fått ny måler, kan du ta kontakt med nettselskapet, som har fast prosedyre for kontroll av måler. Kunden får tilbud om målerkontroll fra NTE Nett, men det er kunden selv bestemmer om slik kontroll skal gjennomføres.
   
 12. Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?
  De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.
   
 13. Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?
  Kunden får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det kunden betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet. 
   
 14. Medfører de nye målerne strålefare?
  Strålingen fra den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern, blant annet her: http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling
   
 15. Jeg er el-sensitiv, må jeg bytte måler?
  El-sensitive som har legeerklæring får beholde den gamle måleren sin og trenger ikke å bytte til automatisk strømmåler. Du kan sende skriftlig søknad om fritak til nettselskapet ditt. Alle søknader blir behandlet individuelt. Husk å legge ved legeerklæring.
   
 16. Kan uvedkommende få tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne? 
  Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det, for eksempel ved at energistyringssystemer levert av endre enn nettselskapet, kobles til måleren. 

  Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Sammen med myndighetene skal vi sørge for å sikre utstyret best mulig mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Datatilsynet har vært med i forberedelsene til innføring av nye målere.
   
 17. Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må må jeg likevel bytte måler?
  Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere. 
   
 18. Hvordan overfører dere mine måledata?
  Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet. I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.
   
 19. Hvem skal montere de nye målerne?
  Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I vårt nettområde, altså i Nord-Trøndelag, er det SmartService Norge AS som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du fårinformasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.
   
 20. Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?
  For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

  Gå inn på Min Side (kundekonto) for å kontrollere og oppdatere dette.
   
 21. Hva betyr AMS?
  De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

   

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på ntenett.no

LENKECOOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.ntenett.no__utma Google Analytics
.ntenett.no__utmb Google Analytics
.ntenett.no__utmc Google Analytics
.ntenett.no__utmz Google Analytics
.linkedin.comlidc LinkedIn
www.linkedin.comL1e LinkedIn
.linkedin.combcookie LinkedIn
www.linkedin.combscookie LinkedIn
kundeweb.nte.noASP.NET_SessionId Session
   - -
   - -
respons.direktinfo.noASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no_chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no__insp_dct - -
.ebillett.no__insp_wid - -
.ebillett.no__insp_slim - -
.ebillett.no__insp_nv - -
.ebillett.no__insp_ref - -
pay.ebillett.no_chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.comVISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.comYSC YouTube
.youtube.comPREF YouTube

 

Innlogging